Vladimír

Suchánek

Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují, zemřel 25. ledna 2021 v Praze. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952–54) u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana a na Akademii výtvarných umění v Praze (1954–60) v grafické speciálce prof. V. Silovského.

Byl činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož byl od roku 1995 předsedou. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání – medaile Za zásluhy v oblasti umění. Je čestným občanem Nového Města nad Metují a Mariánských Lázní.

Vladimír Suchánek byl příslušníkem generace, která sehrála důležitou pozitivní roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Suchánkovy grafické listy prozrazují, vedle bohaté imaginace a osobité poezie, mistrovské ovládání barevné litografie, která byla jeho nejužívanější grafickou technikou a ve které dosáhl mezinárodního uznání – za svou tvorbu získal celkem 29 významných cen.

Za svůj život uspořádal 174 samostatných výstav v České republice i v zahraničí – v Holandsku, Belgii, Německu, USA, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku. Zúčastnil se téměř 300 výstav, mimo jiné mezinárodních bienále grafiky – Lublaň, Krakov, Paříž, Terst, Grenchen, Buenos Aires, Frechen, Bradford, Biella, Rijeka, Segovia, Tokio, Heidelberg, Norimberk, Malbork, Lodž, Frederikshavn, Berlín,
Miami, Toronto, Fredrikstad a Peking.

Od sedmdesátých let minulého století byly jeho barevné litografie vystavovány v mnoha evropských galeriích, které prezentují moderní
českou grafiku. V oblasti grafického exlibris patří Vladimír Suchánek k nejvýznamnějším současným tvůrcům, pro sběratele z celého světa vytvořil více než 300 exlibris. Je znám i svými knižními ilustracemi a návrhy poštovních známek, kterých vytvořil na tři desítky.

Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Art Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek u nás i v zahraničí.